Hogyan használd ezt a honlapot? Hogy tudsz érdeklődni? Oldalunkon országokra lebontva megtalálod az összes állásunkat. Minden állásnál láthatod a követelményeket, a fizetést, és további, részletes információkat. Ha elolvastad és érdekel, de még kérdésed van, jelentkezz az adott állásra, mi pedig visszahívunk telefonon!

OKÉ
Termékek Menü

GDPR kompatibilitás és az adataid védelme

2018. 05. 17. 16:20:42
Elkészült az Euwork Kft Adatvédelmi Szabályzata az Európai Unió új adatkezelési rendeletének megfelelően. Ez a dokumentum Érthetően foglalja össze, mi történik az adataiddal regisztráció után, vagy amikor elküldöd a Cv-det emailben, valamint azt is, amikor már a közvetítés során újabb adatokat és dokumentumokat kérünk be tőled. Szintén tartalmazza a dokumentum azt, hogy milyen jellegű dokumentumot mennyi ideig őrzünk meg a rendszerünkben.  
A saját szabályzatunknak való megfelelés érdekében megsemmisítettük az összes elektronikus és írásos dokumentációt régi ügyfeleinkről. Így jelenleg azokkal kapcsolatban akikkel több évvel ezelőtt kerültünk kapcsolatba, jelenleg nem tudunk semmit. 

Kiknek szól, kikre vonatkozik ez az Adatvédelmi Tájékoztató

Az Álláskeresőkre. Az Álláskereső olyan természetes személy, aki az Álláskeresők részére nyújtott Szolgáltatások igénybevételével megfelelő állást keres Euwork munkaközvetítői tevékenysége által. Ebben a Szabályzatban az Álláskeresőkre gyakran Ügyfélként is hivatkozunk.

Miért kezelünk és tárolunk személyes adatokat

Cégünk tevékenysége a munkaerő közvetítés. Összekötjük az Álláskeresőket ügyfeleinkkel, akik külföldi Munkaadók vagy Munkaerő közvetítők (továbbiakban Munkáltatók) annak érdekében, hogy az Álláskereső egy megfeleleő Munkáltató alkalmazásában külföldön munkába állhasson. Első sorban szükségünk van a személyes elérhetőségi adatokra, hogy az Álláskeresőt a munka részleteiről telefonon, illetve személyesen tájékoztatni tudjuk. Amennyiben a tájékoztatás sikeres, és az Álláskereső kifejezetten igényli közvetítési szolgáltatásunkat, akkor szükségünk lesz a Munkáltató által igényelt valamennyi személyes adatra és dokumentumra is, hogy az Álláskereső felvételének ügyében döntést hozhasson. A folyamat során szükséges dokumentumokra és személyes adatokra példa, de nem kizárólag: önéletrajz, referencia, erkölcsi bizonyítvány, nyelvvizsga bizonyítvány, végzettséget igazoló oklevél.

Megjegyezzük, hogy valemennyi, az Euworkkel szerződésben álló Munkáltató ügyfelünk az Európai Unióban bejegyzett cég, így az egységes GDPR szabályozás rájuk is vonatkozik.

Regisztráció

Az Álláskereső tetszőleges bejelentkezési e-mail megadásával regisztrál, vagy jelentkezik egy konkrét állásra, amely technikailag ugyanaz (ezért a továbbiakban Jelentkezés néven hivatkozunk rá) Az Álláskereső a regisztrációját vagy jelentkezését  bármikor megszüntetheti, mégpedig a regisztráció megszüntetésére vonatkozó igényét tartalmazó e-mail üzenet Euwork részére történő elküldésével.

Az Euwork Önéletrajz-adatbázisában elmentett Önéletrajzok, illetve az Álláskeresők által a Weboldalon megjelentetett Állásajánlatokra küldött Jelentkezések olyan adatokat tartalmaznak, amelyek személyes adatoknak minősülnek. 

A Weboldalon történő Önéletrajz-létrehozás, vagy az Állásajánlatra való Jelentkezés előtt az Álláskereső kijelenti, hogy minden általa megadott adat megfelel a valóságnak.

Milyen adatatokat tárolunk a regisztráció során

Az Euwork által működtetett nyilvántartásban (továbbiakban: Adatbázis) az Állásajánlatokra érkező álláskeresői Jelentkezések találhatók, konkrétan a http://www.euwork-regisztracio.hu/ oldalon bekért személyes adatokkal (a csillaggal meg nem jelölt adatok megadása nem kötelező). Ezen felül pontosan két adat kerül még rögzítésre az egyes Álláskeresőkről: 1. A Jelentkezés időpontja 2. Az állás nyilvántartási száma, amire az Álláskereső jelentkezett. IP címet, az űrlap kitöltésének helyére vonatkozó, illetve semmilyen egyéb információt nem kezelünk és nem tárolunk az Álláskeresőkről.
A fentieken felül elmentésre kerül, változatlan formában a Jelentkezési lap kitöltése után feltölthető Önéletrajz is, de ennek feltöltése nem kötelező. A regisztrációs lapon bekért adatokon felül további személyes adatok feltüntetése az Önéletrajzban kizárólag az érintett Álláskereső döntésén múlik, Euwork nem igényli további adatok feltüntetését.

Hozzáférés

Az Álláskereső (Ügyfél) már feltöltött adataihoz közvetlenül nem tud hozzáférni, még megtekintés szintjén sem. Ez által biztosítható, hogy illetéktelen személy sem tud eljutni az álláskereső személyes adataihoz. Amennyiben Álláskereső személyes adataiban lényegi változás áll be, egy újabb regisztrációt követően a régebbi regisztrációs adatokat töröljük.

Adatkezelés terjedelme

Euwork az Álláskeresők részére nyújtott Szolgáltatások terjedelmében nyilvántartja az Álláskeresők által Euwork rendszerébe feltöltött Önéletrajzokat, és egyúttal archiválja az Álláskeresők által a Weboldalon megjelentetett Állásajánlatokra küldött Jelentkezéseket. Az állásközvetítői tevékenység során Euwork a vele szerződésben álló munkaadóknak és munkaközvetítőknek (továbbiakban: Munkáltatók) nyújtott szolgáltatások terjedelmében hozzáférhetővé teszi/átadja az Önéletrajzokat, és igény esetén a kitöltött Jelentkezéseket, hogy ezek a munkáltatók ezeket a jelentkezéseket és adatokat feldolgozhassák.

Aki személyesen kezeli az adatokat

Az önéletrajzokat és Jelentkezéseket kizárólag az Euwork alkalmazottai kezelhetik, illetve dolgozhatják fel, amíg azok nem kerülnek továbbításra egy Ügyfélhez (Munkáltatóhoz). Euwork kötelezettséget vállal arra, hogy ő és az általa feljogosított személyek, akik a munkájuk végzése során érintkezésbe kerülnek a Megrendelő és/vagy az Álláskeresők személyes adataival, a Személyes adatok védelméről szóló törvény értelmében titoktartásra kötelezettek, az adatokat saját célra nem használják fel, azokat az érintett személy hozzájárulása nélkül nem teszik hozzáférhetővé/nem kerülnek átadásra harmadik személyek számára. Ezen követelmények betartására a jogosult személy(ek) belső képzésen vesznek részt. A hatékonyság növelése érdekében a Jelentkezési adatok és a hozzájuk tartozó önéletrajz csatolmányok 99%-nak kezelését egyetlen személy, az Euwork irodavezetője végzi.

Jelen bekezdés rendelkezései nem érintik a vonatkozó jogszabályokból és/vagy az érintett szervek határozataiból eredő kötelezettségeket.

Cookie és egyéb analitikai eszközök

Euwork tájékoztatja az oldal látogatóit, hogy a Weboldalon a Google Inc. társaság által nyújtott Google Analytics szolgáltatást (oldalon belüli elemzést) használ User ID funkcióval, amely a Weboldal látogató általi használatának elemzésére szolgál. A Google Analytics szolgáltatás a Weboldal látogató általi használatának elemzéséhez cookie-kat, vagyis a látogató számítógépén tárolt szöveges fájlokat használ. A fentiekben részletezett alkalmazás segítségével megszerzett összes információ névtelen, az Ügyfelek IP-címe teljes egészében nem kerül megjelenítésre. A ltogató a böngésző beállításaiban letilthatja a cookie fájlok tárolását. A látogató a Weboldal használatával és a Szolgáltatások igénybevételével hozzájárul a Google Analytics használatához.

Az Euwork weboldala ezzel szemben semmilyen cookie-kat nem telepít a felhasználó számítógépére vagy mobil eszközére.

A regisztráció technikai megvalósítása és biztosítékai

Bár az Euwork weboldala a magyar Shoprenter keretrendszerét használja, a Jelentkezés (Regisztráció) már egy saját fejlesztésű, saját szerveren futó oldalon történik, melyet külön domain (euwork-regisztracio.hu) is jelöl. Ide történik a csatolt önéletrajzok feltöltése is. Az adatok nem kerülnek felhő szolgáltatásba.

Az Álláskeresők feltöltött rekordjainak letöltését egy erre adatkezelési szempontból is felkészített alkalmazott végzi az Euwork Kft-nél.

Hírlevél

Az Álláskeresőknek a Jelentkezés során lehetőségük van megjelölni, hogy Hírlevelet szeretnének kapni. A feliratkozás nem automatikusan történik, a hírlevelet ilyen módon igénylőknek ezt egy újabb képernyőn (melynek url-jét emailben küldjük el) kell megerősíteniük: http://euworkhu.web.maxer.hu/hirlevel/?p=subscribe

Minden hírlevél alján szerepel leiratkozási lehetőségre mutató link. A hírlevélről történő leiratkozás automatikus és azonnali.

Az Euwork által küldött hírlevelek egy saját szerverre feltelepített PHPList nevű programmal kerülnek kiküldésre, tehát a hírlevelet kapók neve és emailcíme, sem egyéb, személyes adata felhő szolgáltatásba nem kerül.

Adatfeldolgozás

Euwork Ügyfele, azaz a Munkáltató az Álláskereső kifejezett hozzájárulása nélkül nem dolgozhatja fel az Álláskereső adatait. Euwork az Önéletrajz-adatbázisban elmentett Önéletrajzok és a Jelentkezések adatait kizárólag az Álláskereső számára megfelelő álláslehetőség megtalálása céljából dolgozza fel.

Az Álláskereső a Weboldalon megjelentetett Állásajánlatra való jelentkezés előtt igazolható módon hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Jelentkezésben szereplő adatokat az Euwork konkrét Ügyfele, illetve az Euwork feldolgozza. A hozzájárulás 3 éves határozott időtartamra szól.

Szeméyles adatok nyilvántartásáról szóló informálódás, illetve szemlyes adatok törlése

Az Álláskereső bármikor kérheti annak az igazolását, hogy személyes adatai feldolgozásra kerültek-e vagy sem, illetve azokat az Euwork vagy annak ügyfele milyen mértékben tartja nyilván. Az Álláskereső bármikor kérheti az Euworktől vagy annak ügyfelétől a róla nyilvántartott adatok megsemmisítését.

Személyesen átadott Önéletrajz és egyéb személyes dokumentumok

Ezen személyes adatokat tartalmazó, papír alapú dokumentumok kezelésére is a fenti adatfeldolgozási szabályok érvényesek. Személyes adatainak kezeléséhez és feldolgozásához írásos engedélyt kérünk a személyes találkozó elején. A dokumentumokat maximum 3 évig őrizzük meg, ezt követőn gondoskodunk a szakszerű megsemmisítésükről.

Jelentkezés közvetlenül emailben

Az álláskeresőknek lehetőségük van arra, hogy közvetlenül az adott állás ügyintézését végző Euwork alkalmazottnak küldjék el jelentkezésüket, illetve csatolmányként önéletrajzukat, mely rengeteg személyes adatot tartalmazhat. Ezen személyes adatok kezelésére is a fenti adatfeldolgozási szabályok érvényesülnek.

Ezen Jelentkezések közvetlensége miatt nem kerülnek be a Regisztráció folyamán létrejövő Adatbázisba.

Jelentkezés telefonon

Telefonon történő jelentkezés és időpont egyeztetés során a megbeszélt időponton kívül az Álláskereső nevét, telefonszámát, emailcímét rögzítjük, valamint az adatokat rögzítő kolléga nevét egy Google Inc. által üzemeltetett Google dokumentumban (Előjegyzés). Ezeket az adatokat az Euwork semmilyen további módon fel nem használja. Az Előjegyzést maximum két évig tároljuk, utána végleg töröljük a felhő szolgáltatásból. Másolat, export nem készül belőlük.

Személyes adatok keresőmotorok általi megtalálása

Függetlenül az adattovábbítás és adatkezelés, illetve addatárolás módjától, semmilyen, az Euwork számára eljuttatott személyes adat nem elérhető a keresőmotorok által.

(Kivételt képez ez alól a más sikeresen elhelyezett ügyfelek által küldött visszajelzések. Ezeket viszont kifejezetten a közzététel szempontjából kérjük el, és csak az Ügyfél kifejezett írásbeli hozzájárulása esetén tesszük közzé, továbbá rákérdezünk arra is, hogy a közzététel névvel (beazonosítható), vagy név nélkül (beazonosíthatatlan módon) történjen. Az Ügyfélnek itt is joga van a már közzétett Visszajelzésének törlését vagy módosítását kérnie, amelyet Euwork 72 órán belül teljesít)

Adathordozás

Euwork tevékenysége során az Álláskeresők önéletrajzán gyakran módosítást végez (javítás, bővítés, átszerkesztés, fordítás). Álláskeresőnek joga van (kérés esetén) a saját módosított önéletrajzát megkapni, és azt máshol, például másik állásközvetítő irodánál is felhasználni.

Mi történik az adatokkal, miután az Euwork által nyújtott szolgáltatás (Állásközvetítés) az Ügyfél számára befejeződött

Ezt követően az adatokat tovább tároljuk (lásd következő pont) a törvény által kiszabott számviteli és statisztikai feladatok elvégzéséhez ,ezen felül azonban az adatokat semmilyen egyéb módon fel nem használjuk, harmadik fél rendelkezésére nem bocsájtjuk.

Adatok tárolásának vége

Az Álláskeresők adatainak egy részét már kettő, illetve három év után töröljük (lásd fent), egyes dokumentumokat azonban akár 5 évig is megőrzünk. Ennek oka, hogy egyes hivatalos szervek felé törvény által adatszolgáltatásra vagyunk kötelezve (NAV, KSH, illetve felügyeleti szervünk, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat felé), illetve rendvédelmi hivatalok, nyomozó hatóságok is kérhetnek ki eseti jelleggel adatokat. Az öt évnél régebbi adatokat a központi szerverünkről töröljük, illetve végleges törlésre kerülnek az öt évnél régebbi emailek is. A törlés kiterjed az archív mappákra is. Szintén 5 éves határidővel kerülnek fizikai megsemmisítésre az Álláskeresőkkel kötött, sikeres elhelyezésükkor született Együttműködési Megállapodások is.

 

Az elektronikus adattárolás helye

Mit

Hol

Mivel/Hogyan

Regisztrációs/Jelentkezési adatok

Saját szerverünkön, majd onnan importálva a központi számítógépünkön

Microsoft Excel

Regisztrációkor feltöltött önéletrajz

Saját szerverünkön

Saját fejlesztésű SQL

Emailek

A szakmailag megfelelő HR tanácsadó által kizárólagosan használt céges számítógép

Microsoft Outlook

Folyamatban lévő elhelyezések esetén önéletrajzok és egyéb, álláskeresői dokumentumok

  1. központi számítógépünkön
  2. Biztonsági másolatként a felhőben
  1. Office vagy kép formátumban
  2. mega.nz

Folyamatban lévő elhelyezések esetén az Álláskeresők adatait összesítő nyilvántartás

Felhő szolgáltatás­*

Smartsheet.com Inc.

Előjegyzés személyes találkozóra

felhőben

Google Docs

Hírlevél küldéshez szükséges adatok

saját szerverünkön

PHP-List

Aláírt szerződések / Együttműködési Megállapodások

nem kerülnek elektronikus tárolásra

 

* fizetős szolgáltatásként

 

Biztonsági intézkedések a központi számítógépen az adatok megóvásának érdekében

  1. A központi számítógéphez nincsenek perifériák csatlakoztatva
  2. Linux operációs rendszer
  3. VPN kapcsolatok letiltása
  4. Fizetett ESET NOD antivírus használata
  5. Biztonságos, szervereken használt merevlemez technológia
  6. Automatikus és azonnali biztonsági mentés a mega.nz –re

A személyes adatok biztonsága érdekében az emaileken kívül további, személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat a HR Tanácsadók saját számítógépén csak ideiglenes jelleggel (maximum 3 hónap) tárolunk.

 

 

Euwork Munkaközvetítő és Tanácsadó Kft.

Kelt: 2018. 05.05

Az Európai Unió GDPR rendeletének megfelelően

Ezen a kategórián belül:
Keresés nyelvtudás szerint
Partnereink
Tudtad?

Bár jelenleg a munkaerő hiány a jellemző Európában, ez nem mindig marad így. Az egyre fejlettebb programoknak és mesterséges intelligenciáknak köszönhetően rengeteg (többnyire monoton) munkahely fog megszűnni mindenhol. Mit lehet ez ellen tenni? Az egyik megoldás, hogy mi is programozónak állunk, ahogy ez a szakmai cikk is javasolja. Ha ehhez nincs kedvünk akkor inkább a soft skillekre kell rágyúrnunk. A kutatók szerint a jövőben olyan munkavállalókat fognak jól megfizetett munkakörökben foglalkoztatni, akik önállóak, rugalmasak, gyorsan beletanulnak bármikor egy új feladatkörbe, és jól tudnak összedolgozni akár különböző nemzetiségű emberekkel is. 

Ezek viszont pont azok a készségek, amiket az iskolában nem, de egy külföldi munkavállalás során elsajátítunk. Új helyzethez kell alkalmazkodnunk, addig nem látott mindennapi problémákat megoldanunk és különböző kultúrájú emberekkel összedolgoznunk. Egy külföldi állással olyan új képességekre teszünk szert, amelynek pozitív hatásait akár még évtizedek múlva is élvezhetjük!